BMW Alpina D3 车型年份 选择下列的一个年份来确认您汽车所需的信息

BMW Alpina D3
G20/G21 LCI
2022 - 2024
BMW Alpina D3 G20/G21 LCI (G20) 三厢

三厢 (G20)

BMW Alpina D3 G20/G21 LCI (G21) Touring

Touring, 5d (G21)

BMW Alpina D3
G20/G21
2020 - 2022
BMW Alpina D3 G20/G21 (G20) 三厢

三厢 (G20)

BMW Alpina D3 G20/G21 (G21) Touring

Touring, 5d (G21)

BMW Alpina D3
F30/F31
2013 - 2019
BMW Alpina D3 F30/F31 (F30) 三厢

三厢 (F30)

BMW Alpina D3 F30/F31 (F31) Touring

Touring, 5d (F31)

BMW Alpina D3
E90/E91/E92 Facelift
2010 - 2013
BMW Alpina D3 E90/E91/E92 Facelift (E92) Coupe

Coupe, 2d (E92)

BMW Alpina D3 E90/E91/E92 Facelift (E90) 三厢

三厢 (E90)

BMW Alpina D3 E90/E91/E92 Facelift (E91) Touring

Touring, 5d (E91)

BMW Alpina D3
E90/E91/E92
2007 - 2010
BMW Alpina D3 E90/E91/E92 (E92) Coupe

Coupe, 2d (E92)

BMW Alpina D3 E90/E91/E92 (E90) 三厢

三厢 (E90)

BMW Alpina D3 E90/E91/E92 (E91) Touring

Touring, 5d (E91)


提问 提交bug,分享你的经验 BMW Alpina D3轮毂参数的迷你论坛