BMW Alpina D5 车型年份 选择下列的一个年份来确认您汽车所需的信息

BMW Alpina D5
G30/G31 Facelift
2020 - 2024
BMW Alpina D5 G30/G31 Facelift (G30) 三厢

三厢 (G30)

BMW Alpina D5 G30/G31 Facelift (G31) Touring

Touring, 5d (G31)

BMW Alpina D5
G30/G31
2017 - 2020
BMW Alpina D5 G30/G31 (G30) 三厢

三厢 (G30)

BMW Alpina D5 G30/G31 (G31) Touring

Touring, 5d (G31)

BMW Alpina D5
F10/F11 Facelift
2013 - 2017
BMW Alpina D5 F10/F11 Facelift (F10) 三厢

三厢 (F10)

BMW Alpina D5 F10/F11 Facelift (F11) Touring

Touring, 5d (F11)

BMW Alpina D5
F10/F11
2011 - 2015
BMW Alpina D5 F10/F11 (F10) 三厢

三厢 (F10)

BMW Alpina D5 F10/F11 (F11) Touring

Touring, 5d (F11)


提问 提交bug,分享你的经验 BMW Alpina D5轮毂参数的迷你论坛