LADA Kalina 车型年份 选择下列的一个年份来确认您汽车所需的信息

LADA Kalina
219x  [EUDM]
2013 - 2018
LADA Kalina 219x (2192) Hatchback

Hatchback, 5d (2192)

LADA Kalina 219x (2194) 旅行车

旅行车, 5d (2194)

LADA Kalina
111x  [EUDM]
2004 - 2012
LADA Kalina 111x (1117) 旅行车

旅行车, 5d (1117)

LADA Kalina 111x (1118) Saloon

Saloon (1118)

LADA Kalina 111x (1119) Hatchback

Hatchback, 5d (1119)


提问 提交bug,分享你的经验 LADA Kalina轮毂参数的迷你论坛

发布新主题: