LADA Kalina Sport 车型年份 选择下列的一个年份来确认您汽车所需的信息

LADA Kalina Sport
II  [EUDM]
2014 - 2018
LADA Kalina Sport II (2192) 两厢

两厢, 5d (2192)

LADA Kalina Sport
I  [EUDM]
2008 - 2014
LADA Kalina Sport I (1119) 两厢

两厢, 5d (1119)


提问 提交bug,分享你的经验 LADA Kalina Sport轮毂参数的迷你论坛

发布新主题: